Rumpistol / Red Baron — Floating

11 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Sid­ste års Talk To You EP fra dan­ske Rum­pi­stol (Jens B. Chri­sti­an­sen) var en lil­le geni­streg. Siden har jeg glæ­det mig til at høre nyt, og det bli­ver ende­lig en rea­li­tet den 13. april, hvor LP’en Flo­at­ing lander.

På Talk To You EP’en udfor­ske­de Rum­pi­stol bru­gen af vokal samp­les, og det­te fort­sæt­ter på Flo­at­ing, der er lavet i sam­ar­bej­de med san­ge­ren Tobi­as Buch-Ander­sen aka Red Baron (The Late Gre­at Fitzcarraldos).

Rum­pi­stols orga­ni­ske lyden­de electro­ni­ca har lige­som på Talk To You EP’en et twist af post-dub­step. Red Barons vokal bli­ver mani­p­u­le­ret med, så den svæ­ver mel­lem mand­li­ge og kvin­de­li­ge klang­far­ver, inspi­re­ret af ældre ame­ri­kansk popkul­tur bl.a. Gra­ce Jones og Lio­nel Richie. Des­u­den ind­går der real­lyds­op­ta­gel­ser fra områ­det omkring Sil­ver Lake i LA, hvor Red Baron bor til dagligt.

Lyt til sing­len I’m Not Liste­ning, der lover godt:ele

Her i en radioversion:

 

Musik­vi­deo­en:

 

Du kan i øvrigt lyt­te til den­ne album­samp­ler, som kun over­be­vi­ser mig end­nu mere om Flo­ats kva­li­te­ter og lækre stem­nin­ger. Nog­le af rea­lyds­op­ta­gel­ser­ne kan også høres i løbet af de knap 10 minutter.

 

Hør Rum­pi­stol og Red Baron for­tæl­le om pla­den og deres samarbejde:

 

Pla­den kan down­lo­a­des via Bandcamp for ca. €10 den 13. april

 

Rum­pi­stol | Soundcloud

Rum­pi­stol | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Carsten M siger:

    Super album, og det kan klart anbe­fa­les til andre. Elsker at lyt­te til det på stil­le tider..

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!