Rumpistol — Talk To You EP

27 maj 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rum­pi­stol — geni­alt navn! Det lig­ger bare godt på tun­gen, lige­som Rum­pi­stols super­skar­pe ektro­ni­ske pro­duk­tio­ner læg­ger godt til øret.

Rum­pi­stol er Jens Chri­sti­an­sen, der siden 2003 har skå­ret 3 fuld læng­de albums med char­me­ren­de tit­ler som Dyna­mo (2008), Mere Rum (2005) og Rum­pi­stol (2002). Nu er han så klar med en ny EP med den lidt mere kon­ven­tio­nel­le titel Talk To You. Det gør dog ikke musik­ken mere kede­lig, tværtimod !

Musik­ken læner sig den­ne gang en anel­se op af dub­step, men det er i den mini­ma­le ende af dub­step-ska­la­en. Less is more syne­at være man­tra­et, når det kom­mer til den­ne EP. Nyt er også til­fø­jel­sen af voka­ler på num­re­ne, som blandt andet er Rum­pi­stols egen stemme.

Stream åbnings­num­me­ret herunder:

Rum­pi­stol — Talk To You (Talk To You EP, 2011)

01 — Talk To You

Og her en albumsampler:

Talk To You EP — Tea­ser by Rum­pi­stol

 

Er du ble­vet lun på Rum­pi­stol så tjek et par ældre favo­rit­num­re ud, som tyde­ligt demon­stre­re hans mester­li­ge del­tal­je­hånd­te­ring og evne til at bro­de­re stem­nin­ger. Find hans soundcloud pro­fil i bun­den af ind­læg­get, hvor du kan strea­me alle de tid­li­ge­re albums fra ende til anden.

 

Reflek­sion by rump

Dyna­mo by rump

Rum­pi­stol | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!