Heidi Mortensen — Mørk (EP)

6 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hei­di Mor­ten­sens EP Mørk udkom den 5. marts 2012 på Rump Recor­dings. En inter­es­sant og per­son­lig udgi­vel­se, der er svær at genrekategorisere.

Mor­ten­sen har altid været meget nys­ger­rig, udfor­sken­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de i hen­des brug af elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Det er under­hol­den­de og udfor­dren­de at lyt­te til, men har også strit­tet i man­ge ret­nin­ger og føl­tes en anel­se fjol­let ind i mel­lem. Det har ofte lydt som eks­pe­ri­men­ter for eks­pe­ri­men­ter­nes skyld i mine ører.

Mørk er det min­dre elek­tro­nisk og mere orga­nisk end Mor­ten­ses tid­li­ge­re udtryk. Sær­ligt brug af horn (Dele Af Krop­pen) og orgel (Alt i Alt) blø­der op i det elek­tro­ni­ske land­skab. Det er også mere mini­ma­li­stisk for­stå­et på den måde, at eks­pe­ri­men­ter­ne er skå­ret ind til benet og er mere afstem­te i for­hold hin­an­den. Det lyder af en mere foku­se­ret og moden Hei­di Mor­ten­sen. Og så er det en for­nø­jel­se at høre Mor­ten­sen syn­ge på dansk. Hen­des lyrik er opfind­som, under­fun­dig og pir­rer nys­ger­rig­he­den. Sid­ste num­mer, Lyset Eksi­ste­rer End­nu, er et rent kla­ver­styk­ke. Nog­le vil­le sik­kert mene, at det stik­ker for meget ud i for­hold til resten, men per­son­ligt synes jeg, det afrun­der EP’en fint af.

Om Mørk udta­ler Hei­di Mortensen:

The music is inspi­red by a ble­ak and dark time, time in a stag­nant cha­os. Mørk is a land­mark of my ear­li­er wor­ks, but the sound and aesthe­ti­cs are radi­cal­ly dif­fe­rent. It is more ana­logue, matu­re, and, inte­r­e­sting­ly, the texts are in Danish. I feel it’s a who­le new begin­ning for me.” 

EP’en kan strea­mes her:

 

 

Køb Mørk her.

 

Hei­di Mor­ten­sen | Homepage

Hei­di Mor­ten­sen | Facebook

Hei­di Mor­ten­sen | Tumblr

Hei­di Mor­ten­sen | Soundcloud

Hei­di Mor­ten­sen | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!