Posts Tagged ‘avantgarde’

16 jan
2013

Navneløs

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kir­ke­skov Dan­marks musik­vækst­lag strut­ter for tiden af kre­a­ti­vi­tet og vil­lig­hed til at udfor­dre og eks­pe­ri­men­te­re med lyde. For [&hellip

11 mar
2012

Iamamiwhoami — Sever

Sven­ske Jon­na Lee har under det kryp­ti­ske navn Iama­miwho­a­mi stå­et for en ræk­ke sær­de­les mysti­ske og dra­gen­de musik­vi­deo­er til sin musik. [&hellip

5 dec
2011

Rosemary

Den 6. decem­ber udgi­ver den halvt iran­ske, halvt dan­ske elek­tro­ni­ske duo Rose­mary deres debut EP A Per­si­an Tale. Udgi­vel­sen er [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!