Iamamiwhoami — Sever

11 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sven­ske Jon­na Lee har under det kryp­ti­ske navn Iama­miwho­a­mi stå­et for en ræk­ke sær­de­les mysti­ske og dra­gen­de musik­vi­deo­er til sin musik. Lige­som nav­net anty­der, var det i lang tid et stort myste­ri­um, hvem hun over­ho­ve­det var.  De før­ste video­er onli­ne hav­de tit­ler som f.eks. 13.1.14.4.18.1.7.15.18.1.1110. Pænt kryp­tisk og lidt irriterende!

Det visu­el­le udtryk er i den grad gen­nem­ført og det skin­ner igen­nem i musik­ken, som i sig selv er meget visuel.

Sene­ste skud på stam­men er num­me­ret Sever, der for mig er det hidtil stær­ke­ste num­mer fra hen­des side. Voka­len er byg­get op omkring smuk ambi­en­ce­kor, en fin lil­le elek­tro­nisk melo­di og et afdæm­pet beat. Effek­ten er en nær­mest vug­ge­vi­se­ag­tig karakter.

Iama­miwho­a­mi — Sever

IAMAMIWHOAMI — Sever

 

 

Iama­miwho­a­mi’s Youtu­be kanal er fuld af visu­elt flot­te og mysti­ske musik­vi­deo­er, der rent æste­tisk har en klar rød tråd i mel­lem sig.

Her er et lil­le udpluk:

 

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!