Rosemary

5 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den 6. decem­ber udgi­ver den halvt iran­ske, halvt dan­ske elek­tro­ni­ske duo Rose­mary deres debut EP A Per­sian Tale. Udgi­vel­sen er en fusion af det moderne Skan­di­navien og halvfjerd­ser­nes Iran, af disco og electro­nica, højfre­kvent avant­garde og regu­lær pop.

Det fun­ge­rer sublimt, og jeg kan der­for varmt anbe­fale udgi­vel­sen. EPen består af seks ori­gi­nale tra­cks, der vil være til­gæn­ge­lige som gra­tis down­load på duo­ens hjem­meside og beta­lende down­load på iTu­nes. Den bli­ver des­u­den udkomme på vinyl i star­ten af det nye år. Udgi­vel­sen føl­ges op meden række remix af pro­mi­nente arti­ster fra ind og udland, her­un­der bl.a. dan­ske Kas­per Bjørke og ame­ri­kan­ske The Gol­den Filter.

Duoen udsen­der yder­li­gere en otte minut­ter lang musik­film umid­del­bart efter udgi­vel­sen, der præ­sen­te­rer Rose­marys iden­ti­tet i et audio­visu­elt uni­vers. Duo­ens mand­lige halv­del, Lasse Mar­ti­nus­sen, som også er fil­min­struk­tør, har instru­e­ret videoen. Mens vi ven­ter på EP og musik­film, får du her en fors­mag på EPen, som jeg har fået lov af Rose­mary at dele.

Rose­mary — Sleep Alone  (Right click to download)

02 Sleep Alone

Hør hele EPen her­un­der:
Rose­mary “A Per­sian Tale” down­load the free EP at http://www.rosemarymusic.net/ by Rose­mary

 

Rose­mary | Homepage

Rose­mary | Myspace

Rose­mary | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , ,

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Musik Mig Blidt på Wimp

Twitter


Facebook

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine