Rosemary

5 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den 6. decem­ber udgi­ver den halvt iran­ske, halvt dan­ske elek­tro­ni­ske duo Rose­mary deres debut EP A Per­sian Tale. Udgi­vel­sen er en fusion af det moderne Skan­di­navien og halvfjerd­ser­nes Iran, af disco og electro­nica, højfre­kvent avant­garde og regu­lær pop.

Det fun­ge­rer sublimt, og jeg kan der­for varmt anbe­fale udgi­vel­sen. EPen består af seks ori­gi­nale tra­cks, der vil være til­gæn­ge­lige som gra­tis down­load på duo­ens hjem­meside og beta­lende down­load på iTu­nes. Den bli­ver des­u­den udkomme på vinyl i star­ten af det nye år. Udgi­vel­sen føl­ges op meden række remix af pro­mi­nente arti­ster fra ind og udland, her­un­der bl.a. dan­ske Kas­per Bjørke og ame­ri­kan­ske The Gol­den Filter.

Duoen udsen­der yder­li­gere en otte minut­ter lang musik­film umid­del­bart efter udgi­vel­sen, der præ­sen­te­rer Rose­marys iden­ti­tet i et audio­visu­elt uni­vers. Duo­ens mand­lige halv­del, Lasse Mar­ti­nus­sen, som også er fil­min­struk­tør, har instru­e­ret videoen. Mens vi ven­ter på EP og musik­film, får du her en fors­mag på EPen, som jeg har fået lov af Rose­mary at dele.

Rose­mary — Sleep Alone  (Right click to download)

02 Sleep Alone

Hør hele EPen her­un­der:
Rose­mary “A Per­sian Tale” down­load the free EP at http://www.rosemarymusic.net/ by Rose­mary

 

Rose­mary | Homepage

Rose­mary | Myspace

Rose­mary | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , ,

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine