Nyt fra Nils Frahm + Max Cooper remixes

11 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Nils Frahm - Alexander Schneider

Den 18. novem­ber er den kære Nils Fra­hm ude med sit nye album Spa­ces, der er en sam­ling af omhyg­ge­ligt udvalg­te live­op­ta­gel­ser fra over 30 kon­cer­ter rundt om i ver­den gen­nem de sid­ste år.

Åbnings­num­me­ret Says er det før­ste, vi får lov at høre fra album­met. Det er et num­mer, han har åbnet fle­re shows med, bl.a. da han spil­le­de på Lou­i­si­a­na Kunst­mu­se­um i for­bin­del­se med Frost festi­val tid­li­ge­re på året. Says er et vir­ke­lig læk­kert styk­ke elek­tro­nisk synt­he­sizer­bå­rent musik, der gan­ske lang­somt udvik­ler sig og bevæ­ger sig mod et kli­maks. Det er som en at betrag­te en klar stjer­ne­him­mel gen­nem en stjer­nekik­kert, hvor man lang­somt zoo­mer ind på fjer­ne, tåge­de galak­ser med far­ve­ri­ge pla­ne­ter. Det får én til at svim­le på den gode måde!

Nils Fra­hm — Says

Hel­dig­vis er der mere Nils Fra­hm nyt, mens vi ven­ter på Spa­ces. Max Coo­per har nem­lig remixet Nils Fra­hms EP Juno (dedi­ke­ret til ven­nen og musi­ke­ren Peter Bro­de­ri­ck), bestå­en­de af to num­re — For og Peter. Ori­gi­nalnum­re­ne er ambi­en­te synt­he­sizer­num­re i stil med Says, og Max Coo­pers er den helt rig­ti­ge til at bear­bej­de dis­se. Coo­pers glit­che­de og detal­je­ri­ge elek­tro­ni­ske kom­po­si­tio­ner med melan­kolsk cine­ma­ti­ske under­to­ner er et per­fekt match med Fra­hms lydu­ni­vers. Vær opmærk­som på, at de to num­re kan down­lo­a­des gratis!

Nils Fra­hm – For (Max Coo­per Remix)

Nils Fra­hm – Peter (Max Coo­per Remix)

 

Her er de ori­gi­na­le Juno tra­cks, hvis udgi­vel­sen gik din næse forbi:

Nils Fra­hm — For

Nils Fra­hm — Peter

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Rikke siger:

    For­ry­gen­de Fæno­me­nalt Fan­ta­stisk! (ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・❤

  2. admin siger:

    Enig :)…hel­dig­vis er der både nyt Fra­hm og Coo­per i sigte!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!