Nils Frahm/Vi Sidder Bare Her — Min Første Forelskelse

22 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det her er geni­alt! Sublimt!

Vi Sid­der Bare Her (Jør­gen Leth, Mika­el Simp­son & Frit­hjof Toks­vig) med sproge­kvi­li­bri­sten Jør­gen Leth, der fabu­le­rer over sin før­ste forel­skel­se sat til Nils Fra­hms melan­kol­ske Fami­li­ar fra det tid­li­ge­re anmeld­te album Felt.

De to num­re mat­cher hin­an­den per­fekt. Jør­gen Let­hs præ­ci­se og malen­de beskri­vel­se af sin forel­skel­se synes at tale sam­me sprog som Nils Fra­hms kla­ver anslag. Når jeg hører det her num­mer, for­svin­der jeg fuld­stæn­dig ind i musik­ken. Lyt­ter intenst, ser bil­le­der­ne for mig, mær­ker orde­ne — både Let­hs og tan­gen­ter­nes, bli­ver rørt.

Jeg ople­ve­de Nils Fra­hm i Kon­cert­kir­ken i febru­ar som en del af Frost Festi­va­len. Det var en magisk aften. Der­for blev jeg også rig­tig glad, da jeg fandt ud af, at Nils Fra­hm er aktu­el på det­te års Roskil­de Festi­val! Det bli­ver magisk — igen!

 

Vi Sid­der Bare Her | Spotify

Vi Sid­der Bare Her | Facebook

Nils Fra­hm | Homepage

Nils Fra­hm | Facebook

Nils Fra­hm | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!