From Sarah & Klak Tik på Loppen

29 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Tors­dag den 31. maj kan jeg varmt anbe­fa­le læse­re bosid­den­de i Køben­havn at tage på Lop­pen på Chri­sti­a­nia og høre dan­ske From Sarah og Klak Tik. To gode nav­ne for kun 70 kr, jeg før har skre­vet om på bloggen.

From Sara­hs debut Are We Ok, der udkom for godt tre måne­der omtal­te jeg i posi­ti­ve ven­din­ger den­gang.

Klak Tik, hvis bag­mand Søren Bon­ke egen­hæn­digt har stå­et for alle intru­men­ter på den fuldt orke­stre­ret neo-folk pla­de Must We Find A Win­ner, omtal­te jeg helt til­ba­ge i 2010 i for­bin­del­se med en opvarm­ning­s­tjans for Chi­mes & Bells.

Jeg har fået lov at dele et num­mer fra hver af de to udgi­vel­ser med dig der­u­de, kære læser. For­hå­bent­lig giver de dig lyst til at se From Sarah og Klak Tik live.

From Sarah — Are We OK (Right cli­ck to download)

From Sarah — Are We OK

Klak Tik — The 2nd Wave Is Some­ti­mes Big­ger (Right cli­ck to download)

The 2nd wave is some­ti­mes big­ger — Klak Tik

 

Video­en til The 2nd wave is some­ti­mes big­ger for­tæl­ler en storm­fuld “hvad nu hvis” histo­rie, der for­lø­ber over et overblik:

 

From Sarah | Facebook

From Sarah | Soundcloud

From Sarah | Spotify

Klak Tik | Facebook

Klak Tik | Blog

Klak Tik | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!