Klak Tik og Chimes & Bells

20 nov 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg skal til kon­cert med Chi­mes and Bells i aften på Lop­pen på Chri­sti­a­nia. I den anled­ning opvar­mer Klak Tik, som har fået en del opmærk­som­hed i Eng­land, men er ret ukend­te på dansk jord.

Moto­ren i Klak Tik er Søren Bon­ke. Lyd­mæs­sigt har vi at gøre med alter­na­tiv og eks­pe­ri­men­te­ren­de fol­kemu­sik i den orke­stra­le ende, ikke ulig ame­ri­ka­ne­ren Sufjan Ste­vens.  Tjek det ud!

Klak Tik — The 2nd Wave is Some­ti­mes Big­ger (Must We Find A Win­ner, 2010)

Klak Tik — The 2nd Wave is Some­ti­mes Bigger

Klak Tik — With Erne­st & Geor­ge (Must We Find A Win­ner, 2010)

Klak Tik — With Erne­st & George

Klak Tik | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!