Forpremiere: Ny single fra Mai Miyako varsler sommerens indtog

31 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Mai Miy­ako er et pro­jekt, som Musik Mig Blidt har holdt et vågent øje med et godt styk­ke tid. Pro­jek­tet var blandt 12 dan­ske nav­ne, som jeg men­te, du skul­le hol­de øje med i 2017, og jeg har også haft vide­op­re­mi­e­re på den tid­li­ge­re sing­le, Lady Mine.

Nu rører Mai Miy­ako ende­lig på sig igen! Sum­mer Girl er nye­ste sing­le fra Mai Miy­ako og er et top­læk­kert som­mer­num­mer med sexet og glad som­mer­stem­ning. Den udkom­mer offi­ci­elt i mor­gen d. 1. juni, men alle­re­de nu kan du lyt­te til den her på Musik Mig Blidt!

San­gen omhand­ler det fæno­men, at når tem­pe­ra­tu­ren begyn­der at sti­ge uden­for, begyn­der folk også at føle sig mere seksu­elt til­truk­ke­de af hin­an­den. San­gen hand­ler sim­pelt­hen om, at det gode vejr frem­kal­der det sensu­el­le, roman­ti­ske og lider­li­ge væsen i mennesket.

Der­u­d­over er melo­di­en bare dej­lig smit­ten­de, og voka­len klin­ger lidt ala The Beach Boys, som jeg er fla­sket op med, og som altid væk­ker som­merg­la­de følel­ser i mig. Måske også i dig?

 

Micha­el Bjer­re, der står bag Mai Miy­ako udta­ler om san­gen: ”Da jeg skrev Sum­mer Girl var det fak­tisk vin­ter, koldt og mørkt, så num­me­ret blev en kon­trast til det mør­ke, der var som en over­dæk­ken­de dyne over Køben­havn på det tids­punkt. Lyde­ne fra gui­ta­ren og de ret epi­ske styk­ker, fik mig lige­som ovenpå.”

 

EP til september

Til sep­tem­ber udkom­mer EP’en Second Relea­se, der, som tit­len læg­ger op til, er anden udgi­vel­se fra det køben­havn­ske lo-fi pop-projekt.

For­ud for EP’en udkom­mer de to sing­ler Sum­mer girl d. 1 juni og The Win­ner Takes It All d. 27. juli. EP’en er blandt andet lavet i sam­ar­bej­de med kunst­ner Has­se Mydtskov (bl.a. Kis­saway Trail, Chri­sti­an Hjelm) og udgi­ves på det køben­havn­ske pla­de­sel­skab SKYGGEN.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!