Premiere: Se Mai Miyakos nye slowmotion-musikvideo til ‘Lady Mine’

7 feb 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Micha­el Bjer­res lo-fi pop-pro­jekt Mai Miy­ako var én ud af 12 kunst­ne­re som vi for gan­ske nylig anbe­fa­le­de at hol­de et ekstra vågent øje med i 2017 (læs mere her). Jeg er der­for glad og stolt over, at Musik Mig Blidt kan pre­mi­e­re musik­vi­deo­en til den tid­lø­se, smuk­ke men også tragi­ske Lady Mine, som oven i købet var på Musik Mig Blidts liste over sid­ste års bed­ste sange.

Lady Mine er 2. sing­le fra den maxi-sing­le-udgi­vel­se, som Mai Miy­ako udgav i novem­ber 2016. San­gens histo­rie er for­talt fra en mands per­spek­tiv. Hans kvin­de (Lady Mine) vil ikke give afkald på sin ung­dom­me­li­ge, destruk­ti­ve livs­stil — nat­te­li­vet, festen, det flyg­ti­ge, rusen. Det får både tragi­ske kon­se­kven­ser for hen­de og deres for­hold. Hen­des livs­stil og man­gel på sel­vind­sigt får hen­de til at gå i for­dærv. Krop­pen kan ikke føl­ge med festens og livets tem­po. Kær­lig­he­den går i stykker.

Musik­vi­deo­en er lavet af den argen­tin­ske video­kunst­ner Ale Sinie­stro (http://alesiniestro.com), som er bosat i Bar­ce­lo­na. Video­en for­sø­ger gen­nem for­skel­li­ge sym­bol­ske mon­ta­ger i slo­w­mo­tion at indram­me destruk­tio­nen, øde­læg­gel­sen, skrø­be­lig­he­den. Bl.a. ser vi en bræn­den­de rose, glas der knu­ses og for­skel­li­ge ting, der spildes.

 

Fang Mai Miy­ako til kon­cert på Sten­ga­de lør­dag d. 11/2, hvor de er sup­port for cali­for­ni­ske Cos­mo­nauts:  Se Face­boo­k­e­vent. (70 kr.)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!