Young Man — Ideas Of Distance

21 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Young Man (Colin Caul­fi­eld) skrev jeg om til­ba­ge i febru­ar i for­bin­del­se med hans Boy Ep. Det er siden ble­vet en pla­de jeg igen og igen er vendt til­ba­ge til, så natur­lig­vis har jeg løben­de holdt øje med nyt fra den unge mand. Nu er han så klar med album­met Ideas Of Distan­ce, der udkom­mer den 27. sep­tem­ber på Fren­chkiss Records, hvor dis­se to læk­ke­ri­er stam­mer fra:

Young Man — Not­hing (Right cli­ck to download)

Young Man — Nothing

Young Man — Tired Eyes (Right cli­ck to download)

Young Man — Tired Eyes

Du kan strea­me hele album­met via Rol­ling Sto­ne. Og det er i den grad anbe­fa­lel­ses­vær­digt, hvis du spør­ger mig. Jeg er mil­dest talt blæst bag­over af den­ne Colin Caul­fi­elds kæm­pe talent. Det er noget af det bed­ste, jeg har hørt i år — simpelthen.

Med det i men­te, er det ekstra fedt, at Colin Caul­fi­eld udgi­ver 2 fuld­læng­de albums mere inden­for de næste 18 måne­der. Så hold øje der­u­de! Ellers kan du selv­føl­ge­lig også bare føl­ge med her på blog­gen, som hol­der øje for dig.

For et par uger siden optog Young Man med band en live­ses­sion hos Audi­o­tree Live. Du kan se og høre hele den 60 minut­ter lan­ge ses­sio­nen via det­te link, hvor Young Man demon­stre­rer, at de er væsent­ligt mere eks­pe­ri­men­te­ren­de og stø­jen­de live end på stu­di­e­ver­sio­ner­nes mere stram­me og foku­se­re­de udtryk. Jeg håber vir­ke­lig, at ban­det slår vej­en for­bi Dan­mark på et tids­punkt, så er jeg på pletten!

Hvis video­en er for tung at dan­se med kan ses­sio­nen også strea­mes “audio only” via det­te link.

Her til sidst får du en lo-fi ver­sion af Enough, som også er at fin­de på Ideas Of Distance:

Young Man — Enough (lo-fi ver­sion) (Right cli­ck to download)

Enough

 

Young Man | Soundcloud

Young Man | Myspace

Young Man| Home­page

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!