Young Man

24 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Young Man er Colin Caul­fi­eld, en ung ame­ri­ka­ner bosid­den­de i Chi­ca­go. Han star­te­de med at smi­de nog­le cove­re af sine ynd­lings­san­ge på Youtu­be og har siden skre­vet sine egne san­ge og fået en pladekontrakt.

Hans musik læg­ger sig tæt op af kunst­ne­re som Pan­da Bear, Deer­hunter og Ani­mal Col­lecti­ve og andre bands med halv­p­sy­ke­de­lisk, pop­eks­pe­ri­men­te­ren­de, drøm­men­de lyd.

Tjek først nog­le bril­lan­te cover-ver­sio­ner ud.

Young Man — Bros/Carrots Med­ley (Pan­da Bear cover) (Right cli­ck to download)

Bros _ Car­rots 2

Young Man — Heart of Cham­bers (Beach Hou­se cover) (Right cli­ck to download)

Young Man — Heart of Cham­bers (Beach Hou­se cover)

Young Man — Rainwa­ter Cas­set­te Exchan­ge (Deer­hunter cover) (Right cli­ck to download)

Young-Man-Rainwa­ter-Cas­set­te-Exchan­ge-Deer­hunter-cover

Colin Caul­fi­eld kan som sagt også selv. Det demon­stre­re han meget over­be­vi­sen­de på debutal­bum­met Boy fra 2010, hvor han skil­drer ver­den gen­nem en drengs per­spek­tiv. Såle­des kred­ser  Colin Caul­fi­eld lyrisk om dét at være barn og vok­se op og udfor­ske ver­den — om et barns uskyl­dig­hed, den liv­li­ge fan­ta­si og mar­kan­te nys­ger­rig­hed og undren over for sine omgivelser.

Her får du afslut­nings­num­me­ret Up So Fast fra Boy. Num­me­ret er nær­mest 2 san­ge i én, så sørg for at høre det fra start til slut.

Young Man — Up So Fast (Right cli­ck to download)

07 Up So Fast
Lyt til hele debutal­bum­met Boy i én lang køre her. Det er en ren fryd!

Boy by Young Man


Tjek mere af Young Man/Colin Caul­fi­elds musik ud på hans Soundcloud pro­fil, hvor han jævn­ligt læg­ger ide­er, cover num­re og demo­er ud.

Young Man | Soundcloud

Young Man | Myspace

Young Man| Home­pa­ge

Young Man
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!