Yo Felles — Vegas Udvalgte

23 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Yo-Felles-e13588797068744q54q355w3

(Se det intro­du­ce­rende ind­læg til Vegas Udvalg­te her.)

Yo Fel­les viser den hår­de side af den dan­ske talent­mas­se. Vi er ikke ude i hård rock men der­i­mod hårdt­slå­en­de bas­hym­ner skræd­der­sy­et til det kogen­de hede dan­se­gulv. Det er musik du kan slå dig løs og gå amok til! Kort sagt, det spar­ker godt gam­mel­dags røv! Og det også præ­cis hvad det gjor­de, da jeg var så hel­dig at ople­ve dem til Trai­ler Park festi­va­len i Køben­havn sid­ste sensommer.

Yo Fel­les bestå­r af tre selv­stæn­dige kunst­ne­re, Eloq, Dixo­ne og Juli­us Syl­vest, som hver især er fer­me pro­du­ce­re og har noget godt køren­de individuelt.

Alle tre er kend­te for at kun­ne ska­be den mest ulti­ma­tive fest­stem­ning på dan­se­gul­vet både med deres ori­­gi­­nal-pro­­duk­tio­­ner og eklek­ti­ske udvalg af remixes og mashups.

Det er bas­mu­sik med kant! For­vent en blan­ding af ekso­ti­ske subgen­rer inden for bas­mu­sik­ken som cum­bia, dan­ce­hall, moom­bah­ton, trap, dub­step, electro­nica, hip hop og sågar tysk sla­ger­mu­sik og Guns’n’Roses (Eloq)! Intet er hel­ligt men fæl­lesnæv­ne­ren er bassen.

Trio­en har end­nu ikke udgi­vet meget under deres nye fæl­les ali­as Yo Fel­les, så der­for har jeg været på opda­gel­se i de her­rers respek­ti­ve bag­ka­ta­lo­ger og sam­men­sat i en lil­le play­li­ste, du kan gå på opda­gel­se i (Se ovenover). For hver af kunst­ner­ne kom­mer ori­gi­nal­pro­duk­tio­ner­ne først og her­ef­ter remixes.

På Musik Mig Blidt har vi før været begej­stret for Dixo­ne i for­bin­del­se med hans sam­ar­bej­de med san­ge­ren Reve­rend Shine, som han udgav EP’en Bel­li­ge­rent med i 2011. Så hvis du ikke er mæt efter play­li­sten kan du pas­sen­de dyk­ke ned i den­ne lil­le bas- og dubperle.


Til sidst får du lidt bonus Eloq lir i form af et pænt van­vit­ti­ge remix af Guns N’ Roses’ Swe­et Child O’ Mine og et übertungt remix af Suspekts Rul­ler Tungt.

Suspekt — Rul­ler Tungt (Eloq Remix) (Right cli­ck To Download)

SOUNDESCAPE — The Label — Beats, Remixes & Some Other Cool Stuff — 14 Suspekt ‑Rul­ler Tungt (Eloq Remix)-

Guns N’ Roses — Swe­et Child O’ Mine (ELOQ Boot­strap) (Right cli­ck to download)

Swe­et Child O’ Mine (ELOQ BOOTSTRAP)

 

Gå ikke glip af Yo Fel­les med garan­ti ener­gi­ske optræ­den i for­bin­del­se med Vegas Udvalg­te event fre­dag den 25. januar!

 

Yo Fel­les | Facebook
Yo Fel­les | Soundcloud
Dixo­ne | Soundcloud
Dixo­ne | Facebook
Eloq | Facebook
Eloq | Soundcloud
Juli­us Syl­vest | Facebook
Juli­us Syl­vest | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!