Welder — Florescence

16 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Wel­der er bedst kendt under nav­net Esk­mo, hvor han pro­du­ce­rer klu­b­o­ri­en­te­ret bre­ak­be­at­præ­get, dub­step­pet og gli­ct­chet elek­tro­nisk musik.

Under nav­net Wel­der, laver han sta­dig elek­tro­nisk musik, men af en helt anden art med, i min optik, mere spæn­den­de vir­ke­mid­ler. Det er langt mere orga­nisk lyden­de — ofte lyder det som et helt orke­ster, der spil­ler i en for­tryl­let skov, selv­om det jo ikke kan pas­se i og med, Wel­der er et sol­opro­jekt, så vidt jeg ved.

Men Wel­der har man­ge andre tri­cks oppe i ærmet som er per­fekt arran­ge­ret og dose­ret. I flæng kan næv­nes operaklin­gen­de voka­ler, forvræn­ge­de voka­ler, noget der lyder som et meget nut­tet dyr, eng­le­klin­gen­de kor, nyklas­si­ske ele­men­ter, tal­ri­ge percus­sion instru­men­ter (hvis mine ører ikke lyver over for mig) samt et væld af finur­li­ge elek­tro­ni­ske krumspring.

Jeg taler her om det sene­ste album Flo­re­s­cen­ce — jeg har end­nu kun lyt­tet frag­men­ta­risk til det, iføl­ge inter­net­tet, roste album fra 2007,Vines and Stream. Men Flo­re­s­cen­ce er i hvert fald en ekstremt smuk og hel­støbt pla­de, der har et islæt af live­op­ta­gel­se over sig.

Hvis jeg skal knyt­te Wel­ders musi­ske pro­fil an til noget, jeg i for­vej­en ken­der gan­ske godt og hol­der af, vil­le jeg næv­ne dan­ske Efterklang.

Her er et par smagsprøver:

Wel­der — Run (Right cli­ck to download)

Wel­der — Run

 

Wel­der: “Be My Light” (Album out Sept 26) by Wel­der

 

Jeg vil kraf­tigt opfor­dre dig til at lyt­te til album­met her neden­for. Og lad mig da høre, hvad du synes i en kommentar!

 

Wel­der | Homepage

Wel­der | Spotify

Wel­der | Facebook

Also avai­lab­le at:
iTu­nes | Ble­ep | Amazon(US) | Boom­kat | Ama­zon (UK)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Tom siger:

    Wow — det er rig­tig, rig­tig godt (og svært at sæt­te eti­ket på :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!