Wangel

30 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Wangel

Wan­gel er et tomand­spro­jekt som star­te­de i Janu­ar 2013. Det består af Kas­per Ejler­skov Leon­hardt (keys, samp­les, beats,vokal) og Peter Wan­gel (gui­tar, elbas, leadvocal).

Peter Wan­gel har i man­ge år bevæ­get sig i sin­ger-songwri­ter gen­ren men søg­te en, der kun­ne give musik­ken mere ener­gi og bred­de. Kas­per var inter­es­se­ret, og sam­men tog de i som­mer­hus for at fin­de frem til en ny fæl­les lyd. Det kom der num­re­ne Myste­rious og Signs ud af, som lyder lidt som hvis When Saints Go Machine og Bon Iver fik et kærlighedsbarn.

På beg­ge san­ge bril­le­rer Peter Wan­gels vokal med både dyb, man­dig vokal og femi­nin fal­set. Den­ne spænd­vid­de i voka­len er en af Wan­gels sto­re styr­ker. Men også Kas­per Ejler­skov Leon­hardts simp­le, men varmt lyden­de og bas­run­gen­de bidrag til udtryk­ket tager kejler.

Wan­gel — Signs

Wan­gel — Mysterious

 

Alt i alt er det ind­by­den­de lydu­ni­vers, Wan­gel har lagt kimen til med dis­se to san­ge. For­vent mere fra Wan­gel til efter­å­ret! I mel­lem­ti­den kan du fan­ge Wan­gel som sup­port for Mot­her Lewin­sky fre­dag d. 31 på Ide­al Bar.

 

Wan­gel | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!