Vind billetter til RL Grime på Rust!

20 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

rl grime2

Den par­ty­o­ri­en­te­re­de musik­gen­re “trap” (en sve­dig fusion mel­lem hip-hop og electro­nic dan­ce music) er på kort tid ble­vet meget popu­lær i klub­mil­jø­et rundt omkring i ver­den. Én af de stør­ste inden­for gen­ren ved siden af aktø­rer som Baau­er og Flos­stra­damus er den unge ame­ri­ka­ner RL Gri­me, der i vir­ke­lig­he­den bærer det tjek­ke­de navn Hen­ry Steinway.

Fre­dag nat den 23. august kl. 01.00 ram­mer han nat­klub­ben Rust i Køben­havn, og i den for­bin­del­se kan du selv­føl­ge­lig for­ven­te mas­ser af kæl­dertun­ge beats, lege­sy­ge lyde, højfre­kven­te og rul­len­de kicks, sna­res og hi-hats og ikke mindst eksta­ti­ske “dro­ps”.

Jeg har fået lov at udlod­de 5x2 bil­let­ter. Det ene­ste skal gøre for at del­ta­ge er at sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk, hvor du skri­ver RL Gri­me i emne­fel­tet og dit ful­de navn i sel­ve mai­len. Dead­li­ne er tors­dag aften kl. 21. Vin­der­ne får direk­te besked umid­del­bart efter. Held og lykke!

Hvis du ikke ken­der til RL Gri­me, kan du ska­be dig et mere præ­cist bil­le­de af hans musik her­un­der. Vi star­ter med at læg­ge ører til den nyligt udgiv­ne EP High Beams her:

 

RL Gri­me har også rystet nog­le vir­ke­ligt seje remixes ud af ærmet! Remixet af Ben­ny Ben­nas­sis Satis­fa­ction har læn­ge været en per­son­lig favo­rit i festsammenhænge!

Tjek også hans mix for Diplo & Fri­ends. Det er pænt dope.

 

Hvis du vil bli­ve klo­ge­re på trap-gen­ren og vil høre nog­le af mine favorit-trap-“bangers”, kan du tune ind på den­ne arti­kel: http://www.musikmigblidt.dk/goodie-bag-17-trap.html

 

Rust | Home­pa­ge
RL Gri­me | Soundcloud
Rl Gri­me | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!