Goodie Bag # 17: Trap!

2 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

trap2

Gen­ren med det fjol­le­de navn “trap” slog i løbet af 2012 igen­nem som den nye par­ty­gen­re, i hvert fald i under­grun­den. Trap er en fusion mel­lem hip­hop, edm (electro­nic dan­ce music) og dub og kan især ken­des på de højfre­kven­te kicks, sna­res og hi-hats, dyb, run­gen­de bas og diver­se ofte teg­ne­se­ri­e­in­spi­re­re­de lyd­ef­fek­ter, her­un­der lyden af pistolskud som en tyde­lig refe­ren­ce til gangstermiljøet.

Sel­ve nav­net “trap” kom­mer da også oprin­de­ligt af at føle sig “trap­ped” i ghet­to­en, hvor stof­fer og våben flo­re­rer; at føle sig åndet i nak­ken og tru­et på livet af sine fjen­der. Siden har gen­ren udvik­let sig til også at hand­le pen­ge, biler, kvin­der som vi ken­der det fra hiphop-verdenen.

Den­ne Goo­die Bag består af en ræk­ke af mine trap favo­rit­ter. Baau­er star­ter og run­der play­li­sten af, men ellers fin­der du en mas­se både tone­an­gi­ven­de og upco­m­ing pro­du­ce­re inden­for genren.

Arti­ster­ne er som følger:

Baau­er, TNGHT, LOUDPVCK, RL Gri­me, Cli­cks & Whi­st­les, Alex Young, Just Bla­ze, Aylen, Lou­i­si­a­na Jones, Sle­e­py Tom, Ezeki­el, Ken­ne­dy Jones, heR­o­bust, ETC!ETC!, DJ Sna­ke, Ook­ay, ElOQ, Salva og Flosstradamus.

Gå på opda­gel­se på arti­ster­nes soundcloud-kon­to­er ved at tryk­ke på deres navn, når num­me­ret spil­ler. Nog­le af num­re­ne kan down­lo­a­des (kig efter “FREE DOWNLOAD”-teksten oppe i høj­re hjør­ne af afspilleren).

Til­ba­ge er bare at sige PARTY ON!

 

Her i 2013 har Baau­ers Har­lem Shake fra 2012 fået en renæs­san­ce på Youtu­be, hvor grup­per af men­ne­sker dan­ser alde­les ånds­svagt til num­me­ret. Bauu­er er også boo­k­et til det­te års Roskil­de Festi­val, så der er der­med lagt i kak­ke­lov­nen til at 2013 bli­ver året, hvor trap helt slip­per under­grun­den og bli­ver alment kendt, i hvert fald hvis man inter­es­se­rer sig lidt for, hvad der rører sig af ny musik.

Se evt. den­ne doku om gen­ren for at bli­ve lidt klo­ge­re på den:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!