The Great Dictators — Horrorscopes EP

16 aug 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvis du er til ame­ri­kan­ske The Natio­nal, er der en god chan­ce for at dan­ske The Gre­at Dicta­tors’ sene­ste EP Hor­r­orscopes vil fal­de i din smag.

Ep’en er num­mer to i en plan­lagt tri­lo­gi her i 2012. Hor­r­orscopes er  end­nu mere melo­disk end den for­ri­ge EP, When I Waltz, som du kan tjek­ke ud i et tid­li­ge­re ind­læg. Spe­ci­elt de to før­ste san­ge Memp­his og Pri­de samt afslut­nings­num­me­ret Bed Bug er fan­ger mig med sine højstem­te stem­nin­ger, gode melo­di­er og bredspek­t­re­de instrumenteringer.

 

 

Måske min­der The Gre­at Dicta­tors lige vel meget om The Natio­nals lyd, ikke mindst i kraft af for­san­ger Dragut Lugalza­go­sis mør­ke, melan­kol­ske stem­me. Men kan man se bort fra det, har The Gre­at Dicta­tors efter min mening mere følel­ses­mæs­sig pon­dus, når de er bedst! For ikke at tale om et kæm­pe poten­ti­a­le — husk på, vi har at gøre med et band, der sta­dig ikke har noget fuld­læng­de udspil ude.

Glæd dig til sid­ste EP i tri­lo­gi­en, der udkom­mer sene­re på året. Læs evt. mere om ban­det i det tid­li­ge­re ind­læg.

 

The Gre­at Dicta­tors | Bandcamp

The Gre­at Dicta­tors | Facebook

The Gre­at Dicta­tors | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!