Posts Tagged ‘indie pop’

12 nov
2010

Our Broken Garden

For­ny­lig var jeg bio­gra­fen og se Super 16 afgangs­fil­me­ne 2010, hvil­ket var en for­nø­jel­se! I slut­nin­gen af fil­men Et Hus [&hellip

22 maj
2010

Treefight For Sunlight

Sjæl­dent er jeg fal­det over så opmun­tren­de toner! Tre­e­fight For Sun­light er fra Dan­mark og er et rela­tivt ube­skre­vet blad. [&hellip

20 maj
2010

Avi Buffalo

En god ven, (hvis hjem­mesi­de du kan tjek­ke ud her) anbe­fa­le­de mig at tjek­ke det cali­for­ni­ske band Avi Buf­fa­lo ud [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!