Avi Buffalo

20 maj 2010 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

En god ven, (hvis hjem­mesi­de du kan tjek­ke ud her) anbe­fa­le­de mig at tjek­ke det cali­for­ni­ske band Avi Buf­fa­lo ud med orde­ne “her er dit nye ynd­lings­band”. Han ken­der åben­bart min smag godt, for alle­re­de fra før­ste lyt var jeg hoo­k­ed, og siden er min kær­lig­hed til det­te bands ung­dom­me­li­ge, nai­ve og sam­ti­dig “gam­le” lyd bare vokset.

De fire band­med­lem­mer er mel­lem 18–21  år (for­san­ge­ren Avig­dor Zah­ner er kun 18 år!) og har mil­dest talt rige­ligt med talent ikke bare i for­hold til deres unge alder, men også iso­le­ret her­fra. Det er en smu­le The Shins over dem, og de er da også sig­net på sam­me pla­de­sel­skab, nem­lig Sub Pop. Det selv­be­tit­le­de debutal­bum udkom for ca. 3 uger siden og er en for­nø­jel­se fra start til slut, fuld af gode melo­di­er og vellyd.

Mest iøre­fal­den­de er den sol­be­skin­ne­de “What’s In It For”

 

Avi Buf­fa­lo — What’s In It For

 

Jeg er gene­relt en suck­er for når pige og dreng stem­mer i sam­men, og det fun­ge­rer rig­tig godt her:

Avi Buf­fa­lo – Where’s Your Dir­ty Mind

 

Til sidst vil jeg dele den leg­sy­ge “Sum­mer Cum” med dig.

Avi Buf­fa­lo — Sum­mer Cum

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

2 Comments

 1. Sophia siger:

  Det her er super fedt! Lige­som meget af det andet du præsenterer!

  Vil lige benyt­te den­ne lej­lig­hed til at sige tak for nog­le af de bed­ste over­springs­hand­lin­ger jeg har haft i den­ne eksa­mens­må­ned og bachel­or tid :-) Jeg har moret mig geval­digt med Edward Sharp og hip­pie musik­ken f.eks., og tror nok det har red­det mig fra at køre helt i sænk i mine bøger!

  Jeg har en hver­dag hvor tit og ofte beskæf­ti­ger mig med musik, og betrag­te­de egent­lig mig selv som rime­lig opda­te­ret, men jeg må sige at du har meget inter­es­sant her­in­de jeg aldrig har hørt om før. Tak for det og bliv ende­lig ved!
  ‑Sop­hia

 2. admin siger:

  Hej Sop­hia,

  tusind tak for dine pæne ord! Det var­mer, at vide at nog­le af mine anbe­fa­lin­ger har gjort en for­skel for dig og hjul­pet dig i den svæ­re eksamenstid :)
  Håber du bli­ver ved med at kig­ge for­bi fra tid til anden! :)

  Og held og lyk­ke med dine eksamener/bacheloropgave!

  -Søren

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!