Our Broken Garden

12 nov 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

For­ny­lig var jeg bio­gra­fen og se Super 16 afgangs­fil­me­ne 2010, hvil­ket var en for­nø­jel­se! I slut­nin­gen af fil­men Et Hus af Glas, instru­e­ret af Jonas Poher Ras­mus­sen, blev jeg mødt af en mur af dir­ren­de sørg­mo­di­ge toner.

Det ram­te en melan­kol­ske ner­ve i mit indre. Håre­ne på min krop rej­se sig, og jeg sad para­ly­se­ret og fasci­ne­ret og nød den svæ­ven­de vokal, de smuk­ke stry­ge­re og det høj­ti­de­li­ge orgels toner skyl­le ind over mig.

San­gen jeg lag­de øre til var “The Dark Red Roses” af dan­ske Our Bro­ken Gar­den, der udkom den 18. okto­ber med album­met Gol­den Sea. Det er fuld af for­tryl­len­de san­ge — jeg kan spe­ci­elt godt lide Anna Brøn­steds smuk­ke, sfæ­ri­ske vokal.

Our Bro­ken Gar­den — The Dark Red Roses

Our Bro­ken Gar­den — The Dark Red Roses

Our Bro­ken gar­den — The Departure

Our Bro­ken gar­den — The Departure

Du kan for­re­sten se Super 16 afgangs­fil­me­ne 2010 på DrK fra mid­ten af novem­ber til mid­ten af decem­ber. Se de præ­ci­se tider og dato­er her.

Our Bro­ken Gaden | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!