Posts Tagged ‘Dubstep’

16 nov
2010

Hit Me Hard!

Det er ble­vet tid til, at du igen skal mær­ke den dybe sub bas ryste din krop igen­nem. Så her [&hellip

4 jun
2010

Zeds Dead

Lige i øje­blik­ket er Køben­havns elek­tro­ni­ske musik­festi­val Distor­tion i gang, og i den anled­ning skal dine ører have for­nø­jel­sen af [&hellip

14 apr
2010

NiT GriT

Hvis det skul­le have gået hen over hove­d­et på nogen læse­re, hører jeg ikke kun “blidt” musik, men har også [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!