NiT GriT

14 apr 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvis det skul­le have gået hen over hove­d­et på nogen læse­re, hører jeg ikke kun “blidt” musik, men har også en stor kær­lig­hed til hård, beskidt, elek­tro­nisk musik — her­un­der dub­step. NiT GriT laver lige præ­cis den slags musik, og num­me­ret Squits and Gig­g­les er sær­de­les velud­ført tra­ck, der fortje­ner dine ørers opmærksomhed.

Squits and Gig­g­les by NiT GriT

Sørg for at høre det på nogen ordent­li­ge højta­le­re eller hørebøf­fer — helst med en god bas­gen­gi­vel­se — for at få det mak­si­ma­le ud af bas­sens bad ass effekt!

NiT GriT | Bandcamp (hvor du også kan købe hans musik)

NiT GriT | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!