Zeds Dead

4 jun 2010 by Søren Lund Korsgaard, 11 Comments »

Lige i øje­blik­ket er Køben­havns elek­tro­ni­ske musik­festi­val Distor­tion i gang, og i den anled­ning skal dine ører have for­nø­jel­sen af noget kva­li­tets dub­step fra cana­di­ske Zeds Dead!

Det er især mak­ker­par­rets melo­di­ske remixes der impo­ne­rer mig. De har flot­te builds up , og når bas­sen ende­lig ind­fin­der sig er det altid med mas­ser af punch og sprød­hed. De adskil­ler de for­skel­li­ge lyd­ele­men­ter ekstremt godt, så alle detal­jer står krystal­klart for trom­me­hin­der­ne, og der er sam­ti­dig bibe­holdt rige­ligt af ori­gi­na­ler­ne, til at gen­ken­del­sens glæ­de er intakt.  Det er lige i ska­bet, og noget af det bed­ste dub­step jeg har hørt!

Jeg har sam­let et udvalg af de bed­ste remixes her.

Bered dig…

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead — Whi­te Sat­in (Cover af The Moo­dy Blu­es’ Nights in Whi­te Sat­in)

Whi­te-Sat­in2

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Subli­me — Doin’ Time (Zeds Dead Sum­mer Gri­me Remix)

Doin-Time-Zeds-Dead-Sum­mer-Gri­me-Remix

The Rol­ling Sto­nes — Gim­mie Shel­ter (Zeds Dead Remix)

Gim­mie-Shel­ter-Zeds-Dead-Remix

Bar­let­ta — Pant­her (Zeds Dead Remix)

Pant­her-ZEDS-DEAD-Remix

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

11 Comments

 1. Cor(e)yography siger:

  Shit is dope man. Ever been to STL. Hit me back Ography.corey@gmail.com

 2. Liv siger:

  Mad respect. I frig­gin love the Bar­let­ta remix, whe­re can i get it? lets connect

  you’ll make my day

 3. The Mas­si­ve Atta­ck remix is the must utter­ly RIDICULOUS.

  Many thanks, sir.

 4. rex siger:

  gnarg­nar

 5. soulstar siger:

  whi­te sat­in is sick! how do i dl? 

  keep it up!

 6. Awesome siger:

  @soulstar just goog­le all the songs with the word “medi­a­fi­re” at the end and you should get them all :)

  whi­te sat­in is my fav. they­re all insa­ne though

 7. admin siger:

  - soulstar try to cli­ck on the RSS feed link on the right. Now you should be able to right cli­ck and save the songs.

 8. […] Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix) via Musik Mig Blidt AKPC_IDS += “2571,”; […]

 9. Glory Cadieux siger:

  I’m not enti­re­ly sure whe­re you were trying to head with this, but I found myself lost in this post after a few words. I can’t tell if I’m abso­lu­te­ly oppo­sed this, but it’d be gre­at to see similar well writ­ten arti­c­les such as this one in the futu­re. I also have a Dub­Step com­mu­ni­ty com­ing aro­und here short­ly if you might be inte­r­e­sted in assi­sting me find aspi­ring arti­sts to pro­mo­te, or may­be tra­de links?

 10. admin siger:

  Hi the­re,

  thanks for your comment :)

  It would be cool to tra­de links and I can pro­bably also be hel­p­ful fin­ding new dub­step arti­sts. May­be we ca help each other in this regard also ;)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!