Solomon Grey — Dathanna: Wild Atlantic Way

10 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Solomon Grey - Glas/Green

Solo­mon Grey viser en ny side af sit talent med den nye EP Dat­han­na — Wild Atlan­tic Way. Ep’en er inspi­re­ret af en road trip langs Ire­lands dra­ma­tisk smuk­ke vest­kyst, hvor ruten net­op hed­der “Wild Atlan­tic Way”. De elek­tro­ni­ske ele­men­ter og den futuri­ske lyd, som jeg har bemær­ket ved tid­li­ge­re num­re, er sta­dig til ste­de, men er den­ne gang nedt­o­net til for­del for et mere atmo­fæ­risk og fil­misk lyd­bil­le­de emmen­de af natu­rens skønhed.

Til at give den­ne stem­ning fin­der vi smuk­ke orga­ni­ske stry­ge­re, kata­r­sisk orgel, sæk­kepi­be, folkl­o­re­stem­ning samt felt­op­ta­gel­ser af bl.a. havets bru­sen, kir­ke­klok­ker, fulg­ke­kvid­der og regn­drå­ber der ram­mer jorden.

Her­un­der kan du via soundcloud strea­me EP’ens før­ste num­mer, Glas/Green, der let­ter på stor­slå­et vis ved 01:50-mærket. Eller du kan strea­me hele her­lig­he­den via Spo­ti­fy eller WiMP. Ep’en kan også down­lo­a­des kvit og frit her: http://www.musicglue.com/solomon-grey/. Et fuld­læng­de-album skul­le i øvrigt lan­de sene­re på året.

  

 

Solo­mon Grey | Soundcloud
Solo­mon Grey| Face­book
Solo­mon Grey | Homepage

 

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!