Premiere: Eerie Glue — There She Goes (single)

17 jan 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

eerie glue

Eerie Glue beskri­ver deres musik som væren­de i græn­selan­det mel­lem 50’ernes beat og 80’ernes sho­e­ga­ze, en gen­rer de beteg­ner “Hor­ror Fuzz / Love Pop”. En beteg­nel­se som lyder ekso­tisk, men giver mening, når først man har lyt­tet til en hånd­fuld af deres sange.

Eerie Glue opt­rå­d­te før­ste gang på Musik Mig Blidt med num­me­ret Wit­hout You feat. Boys Age guld­korns­li­ste for decem­ber måned i 2014. Num­me­ret er fra EP’en Lazy Laments og hæl­der nok mest til ban­dets Love Pop-side. Ep’en vil­le jeg nok selv beteg­ne som sla­ck­er-lofi-pop med psy­ke­de­li­ske ten­den­ser, men vig­tigst af alt er den værd at tjek­ke ud! Det omtal­te num­mer kan du høre her:

Men grun­den til det­te ind­læg, er Eerie Glue nu rør på sig igen med nyt mate­ri­a­le. Musik Mig Blidt har fået for­nø­jel­sen af at pre­mi­e­re ban­dets 2. sing­le med tit­len The­re She Goes fra det kom­men­de album Out Of The Blue, der udkom­mer digi­talt i løbet af febru­ar og sene­re på vinyl.

The­re She Goes fan­ge­de mig fra før­ste lyt med sin høje tem­po og ener­gi, nyn­ne­vær­di­ge melo­di med højstem­te “Wuuu’s”, virk­nings­ful­de fler­stem­mi­ge gui­ta­rer samt en tyk og af og til dan­sen­de bas­gang! En per­fekt sang til såvel fest som til lan­de­vej­en. Måske især lan­de­vej­en. San­gen har dri­ve som mat­cher en bils — den vil fremad! Vær­s­go og lyt!

Video­en består i bed­ste hjem­mela­vet stil af klip fra øve­ren og en kon­cert i den køben­havn­ske undergrund:

 

Som den skar­pe læser sik­kert har iagt­ta­get var det her ban­dets anden sing­le fra det kom­men­de album. Før­ste sing­le udkom for en måneds tid siden og er også vir­ke­lig fin! Den hed­der Mum­bo Jum­bo og har det gla­de bud­skab, at man skal gøre hvad man har lyst til og bare fyre sig sig en fed, hvis det er det man har lyst til. Bekym­rings­frit er vist kode­or­det her, så num­me­ret tje­ner på den måde som en slags musi­kalsk puster fra livets alvor­lig­he­der. Jeg er i øvrigt ski­de forel­sket i de drøm­men­de og nær­mest “druk­ne­de” twang-guitarer!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!