Guldkorn december 2014

13 jan 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

6149800824_ac581b36c3_z
Foto: Robert Moses Joyce

Her et godt styk­ke inde i janu­ar er det på høje tid at præ­sen­te­re mine fund fra decem­ber! Den­ne gang med spæn­den­de dan­ske bidrag fra Eerie Glue, Rosent­hal, Gooms, Lowly og Disa.

Trackliste:

1. The Dø — Lick My Wounds
2. GANGLY — Fuck With Someo­ne Else
3. Sus­an­ne Sund­før — Fade Away
4. Team Me — The All Time High (Radio Edit)
5. M‑Band — All Is Love
6. Vir­gi­nia Wing — Wor­ld Contact
7. Ali­ce Boman — Be Mine
8. Apo­t­hek — Family (Apo­t­hek Remix)
9. Marit Lar­sen — I Don’t Want To Talk About It (Apo­t­hek Remix)
10. Ki:Theory — Young Islands
11. Jasia — Safety
12. Leapling — Crooked
13. Eerie Glue — Wit­hout You feat. Boys Age
14. P I Z Z A B O Y S — sandy
15. May­mouth — For The Rush
16. Star Hor­se — Spend The Night
17. Gooms — Trancers
18. José Gon­zález — Eve­ry Age
19. Dísa — Cure
20. Deebs — Rising Angel
21. Shlo­h­mo — Emer­ge From Smoke
22. Anna Of The North — Oslo
23. Puri­ty Ring — Push Pull
24. Mari­ka Hack­man — Drown
25. Shi­vum Shar­ma — Flicker
26. The Dø — Sparks
27. Todd Terje — John­ny And Mary (feat Bry­an Ferry)
28. Lowly — Zero
29. Den­se — SAWL
30. Small Won­der — Lost At Highway
31. Saint Saviour — Let It Go
32. Júníus Meyvant — Col­or Decay
33. DEATHS — Sold
34. Rosent­hal — Heart
35. Howard — Money Can’t Buy

 


Om Guldkornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!