Piano Pieces

2 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Pia­nostyk­ker har en unik evne til at ram­me mig følel­ses­mæs­sigt Solar plexsus.

Der er noget uni­ver­selt og tid­løst over lyden af det­te kom­plekst kon­stru­e­re­de instru­ment — noget grund­læg­gen­de musi­kalsk. De rene toner­nes dir­ren i luf­ten, når de filt­klæd­te ham­re slår de stem­te stren­ge an inde i hjer­tet af pia­no­et rum­mer en auten­ti­ci­tet og grad af nær­vær som tit over­rump­ler mig.

Der­for vil jeg ger­ne dele nogen af de pia­no base­re­de musiks­tyk­ker med dig, som jeg aller­bedst kan lide.

Vi læg­ger ud med Keith Ken­niff, der er mester i at få bil­le­der frem på net­hin­den hos sin lytter.

Keith Ken­niff — Gra­ce (Right cli­ck to download)

08 — Keith Ken­niff — Grace 

Apar­de — In The Next Room (Right cli­ck to download)

Apar­de-In-The-Next-Room

Dustin O’Hall­or­an — We Move Light­ly (Right cli­ck to download)

Dustin_O’Hall­or­an_-_Lu­mi­e­re_-_03_-_We_M­ove_Light­ly

Den talent­ful­de bri­tisk kom­po­nist, pro­du­cer og musi­ker Bri­an Eno, der er en af pio­ne­rer­ne inden­for ambi­ent musik, har for­ny­lig udgi­vet et nyt album (Small Craft On A Milk Sea) i sam­ar­bej­de med Jon Hopkins. Den­ne stil­le, føl­som­me per­le er taget fra det­te album.

Bri­an Eno — Eme­rald and Sto­ne (Right cli­ck to download)

13 — Eme­rald and Stone

Sid­ste num­mer inde­hol­der udover pia­no også en del ambi­en­ce og gui­tar. Men instru­men­ter­ne under­støt­ter hin­an­den så fint, at det bare måt­te med her! Dej­ligt varm og nostal­gisk kom­po­si­tion fra David Holmes.

David Hol­mes — The Bal­lad Of Sarah and Jack (Right cli­ck to download)

David Hol­mes — The bal­lad of sarah and jack

 

Bri­an Eno | Keith Ken­niff | David Hol­mes | Dustin O’Hall­or­an | Apar­de

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. tom jensen siger:

    Meget, meget smukt sæt — især Dustin O’Hall­or­an :D

    Hvis andre er lige så fasci­ne­re­de som jeg så check den­ne ‘stop-motion’ til et af hans andre stykker:
    http://www.youtube.com/watch?v=Zx6gr_Ch9x8

  2. admin siger:

    Meget fin animationsvideo!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!