Search Results

11 dec
2014

Jon Hopkins — Asleep Versions (EP)

Jeg er kæm­pe fan af Jon Hopkins. Det gæl­der både hans album­mer, sing­ler, remixes og sco­res (Ori­gi­nal sound­tra­ck). Sær­ligt album­met [&hellip

24 jun
2013

Jon Hopkins — Imunnity

Jon Hopkins’ musik har lig­get mit hjer­te nær, siden jeg opda­ge­de hans musik for ca. 4 år siden. I mine [&hellip

10 okt
2011

King Creosote & Jon Hopkins

King Creo­so­te & Jon Hopkins fandt, spredt udover fle­re år, tid til at arbej­de sam­men på det Mercury nomi­ne­re­de album [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!