Pascal Pinon

30 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

pascal pinon

Pascal Pinon er de to island­ske tvil­lin­gepi­ger Jófrí­dur og Ást­hil­dur, der sam­men ska­ber musik. Deres sene­ste album Two­so­me­ness, der er duo­ens andet album, udkom for nog­le uger siden på det gode pla­de­sel­skab Morr Music (Lali Puna, Múm, Radi­cal Face, m.fl.) og ind­fri­er for alvor det poten­ti­a­le, man tyde­ligt kun­ne spo­re på den fore­gå­en­de pla­de S/T.

Two­so­me­ness emmer af inti­mi­tet, hyg­ge og sød­me. Det er lige før, at den kun­ne have været inspira­tions­kil­de til den­ne blogs navn, for det her lyder vir­ke­lig blidt. Nog­le vil sik­kert synes, det er en tand for pus­se­nus­set, men per­son­ligt er jeg helt pjat­tet med piger­nes gode melo­di­er og hvi­sken­de men var­me vokal­har­moni­er til­sat sin­ger-songwri­ter gui­tar og skram­len­de, barn­ligt lyden­de electro­ni­ca, der er på kan­ten til at lyde som en gam­mel spil­ledå­se vis­se ste­der. I mine ører lyder det ekstremt char­me­ren­de og nærværende.

Det er musik, der pas­ser per­fekt til, når man lige har været ude i kul­den og nu er hjem­me og ved at få var­men igen. Pascal Pinon lyder af næn­som optø­ning, af småka­ger, en kop urte­te og et vam­set tæp­pe over sig. Eller sæt det på dagen der­på til en brunch, hvor i har gjort ekstra meget ud af det og vir­ke­lig vil for­kæ­le jer selv.

Det er svært at frem­hæ­ve nogen num­re frem for nogen andre, for stort set alle num­re lig­ger mit hjer­te nært, så jeg har sim­pelt­hen bare valgt at ind­lej­re de num­re, jeg kun­ne fin­de på soundcloud:

Bekla­ger, jeg ikke kun­ne begræn­se mig, men det er svært, når man er så begej­stret. Pla­den skal alli­ge­vel helst høres i sin hel­hed, for at den lang­somt og næn­somt kan gøre sin var­men­de effekt, så det kan du pas­sen­de gøre ved at strea­me den via Spo­ti­fy her nedenfor:

Tal­let “2” synes i øvrigt at gå igen som et nøg­le­tal for Pascal Pinon. De to piger er for det før­ste tvil­lin­ger, oprin­de­ligt var Pasqual Pinon en berømt to-hove­d­et mexi­ca­ner, der leve­de for ca. 100 år siden og nu sel­ve album­tit­len Two­so­me­ness. Måske er det ikke til­fæl­digt, at Pascal Pinons musik lyder som det mod­sat­te af at være alene.

 

Pascal Pinon | Facebook
Pascal Pinon | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!