Oliver Tank

20 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Oli­ver Tank er en 22 årig fra Syd­ney, der laver musik, der lyder som om, det er lavet for blø­de­n­de hjer­ter. Det er røren­de down-tem­po dreamwa­ve med ner­ve og fal­set­to pak­ket ind i mini­ma­li­sti­ske beats og rumklang.

Af musi­kal­ske slægt­nin­ge kun­ne man næv­ne James Bla­ke, Bon Iver og Acti­ve Child. Oli­ver Tank lister selv i øvrigt Nosaj Thing, Boards of Cana­da og Jon Hopkins som inspirationskilder.

Jeg vil dog ger­ne slå fast, at Oli­ver Tank på ingen måde står i skyg­gen af dis­se sto­re nav­ne. Oli­ver Tank er et kæm­pe musi­kalsk talent, der for­står at lave drøm­men­de musik, som taler direk­te til hjertet.

Så meget desto fede­re er det, at hans EP Dreams kan down­lo­a­des gra­tis her.

Her er et par smags­prø­ver fra EP’en:

Oli­ver Tank — Up All Night (Right cli­ck to download)

yes plea­se — Dreams — 01 Up All Night

 

Drøm væk med alle EP’ens seks san­ge her:

For­ny­lig ind­spil­le­de Oli­ver Tank det 15 minut­ter lan­ge num­mer Past Pre­sent Futu­re til radiopro­gram­met  “Ears have Ears: Une­xpl­ored Ter­ri­to­ri­es in Sound” på FBi Radio. Jeg er dybt forel­sket i num­me­ret, der nær­mest føles som sil­ke mod huden. På trods af den lan­ge læng­de, bli­ver det på intet tids­punkt kedeligt.

 

Oli­ver Tank | Soundcloud

Oli­ver Tank | Facebook

Oli­ver Tank | Tum­blr Blog

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!