Old Amica — The Burning Dot pt.1

10 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

old ami

Jeg synes sta­dig, at sven­ske Old Ami­cas for­ri­ge album, Debris, som jeg skrev om i det­te ind­læg for snart et år siden, er et vir­ke­ligt skønt og alt for lidt udbredt album. På trods af min nai­ve for­håb­ning om at mit ind­læg den­gang vil­le fun­ge­re som det vin­ge­slag, der kun­ne udlø­se stør­re bevå­gen­hed omkring den­ne talent­ful­de duo, så har det vist desvær­re ikke gjort den sto­re for­skel. Det skal dog ikke for­hin­dre mig i at prø­ve igen!

Old Ami­ca har nem­lig givet mig end­nu en lej­lig­hed til at prom­ove­re pro­jek­tet. Før jul udkom Old Ami­ca med den før­ste af to nye EP’er, The Bur­ning Dot Pt. 1.

Og den er næsten lige så god som Debris. Udtryk­ket er det sam­me — små fine melan­kol­ske per­ler af stø­vet, ambi­ent lyd, skrø­be­lig vokal, under­spil­let electro­ni­ca og gode melo­di­er og har­moni­er. Stream den her:


The Bur­ning Dot Pt. 1 kan købes via Bandcamp efter “Name your pri­ce” princippet.

En ny EP er på vej (lur mig om den ikke får tit­len The Bur­ning Dot Pt. 2), og i mel­lem­ti­den vil jeg anbe­fa­le, at du også kaster dig over Debris, som kan strea­mes via Spo­ti­fy eller Soundcloud.

Old Ami­ca | Homepage
Old Ami­ca | Bandcamp
Old Ami­ca | Facebook
Old Ami­ca | Spotify
Old Ami­ca | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!