Nyt fra Young Man

7 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

På Musik Mig Blidt er jeg fle­re gan­ge gået i let selvsving (man er vel en besin­dig jyde) over Young Mans (Colin Caul­fi­eld) musi­kal­ske bedrif­ter. Sidst jeg skrev om Young Man var i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af pla­den Ideas Of Distan­ce, som er før­ste pla­de i en trilogi.

Nu er sing­len Fate fra anden del af tri­lo­gi­en gjort til­gæn­ge­lig. Pla­den udkom­mer 22. maj og har lidt for­vir­ren­de fået tit­len Vol. 1.

End­nu engang impo­ne­rer det mig, hvor­dan det til­sy­ne­la­den­de helt ube­svæ­ret væl­ter ud af Young Mans Colin Caul­fi­eld med gode melo­di­er i et sam­men­sat lydu­ni­vers. Og for hulen, hvor jeg elsker den måde melan­ko­li­en går hånd i hånd med opti­mis­me i alle Young Mans san­ge. Fate er ingen undtagelse.

Brad­ford Cox (Deer­hunter, Atlas Sound) er erklæ­ret fan. Det er jeg også. Forlængst!

 

Du kan købe san­gen her via iTu­nes.

 

Young Man | Soundcloud

Young Man | Facebook

Young Man | Myspace

Young Man| Home­page

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!