Ny Silver 6 single

13 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Silver 6 - Photo by Mikkel Bo - small

Dan­ske Sil­ver 6 er til­ba­ge med sing­le num­mer to, Wide Awa­ke, en medi­ta­tiv støjhym­ne, hvor der syn­ges om at elske, have tøm­mer­mænd, om at smi­le og om at glem­me. End­nu engang viser ban­det, at de har fun­det en fin lil­le niche med deres sel­ver­klæ­re­de noise-gospel. Det lover godt for album­met First Time Won’t Kill You, der er lige om hjør­net. Det udkom­mer den 27. maj med relea­se­fest på Dro­ne Bar den 23. maj.

Sil­ver 6 — Wide Awake

 

Læs min intro­duk­tion til ban­det og deres før­ste sing­le Are We Lovers her.

 

Sil­ver 6 | Soundcloud
Sil­ver 6 | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!