Nicolas Jaar — Don’t Break my Love EP

16 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Nicio­las Jaar er til­ba­ge med en ny mini EP, som er fuld af små fine detal­jer og finur­li­ge orga­ni­ske lyde. Det er mini­ma­li­stisk elek­tro­ni­ca, når det er bedst.

Giv de to san­ge et lyt/download her:

Nico­las Jaar / Why Did­n’t You Save Me by Clown & Sunset

Nico­las Jaar / Don’t Bre­ak My Love by Clown & Sunset

 

Har du end­nu ikke opda­get Jaars debut LP Spa­ce Is Only Noise, så hør den eksem­pel­vis via Spo­ti­fy lin­ket i bun­den af indlægget.

Find des­u­den et emi­nent Nico­las Jaar remix i Goo­die #6 Bag fra febru­ar.

Nico­las Jaar | Soundcloud

Nico­las Jaar | Homepage

Nico­las Jaar | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!