Goodie Bag #6

22 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, 7 Comments »

Den­ne gang er Goo­die Bag’en fuld af elek­tro­nisk sprød­hed og skøn­hed. De 4 num­re har en sim­pel­hed over sig, jeg godt kan lide. Nog­le gan­ge hol­der ord­s­pro­get “Less is more” 100%.

Num­re­ne ska­ber den sam­me for­nem­mel­se af stil­hed og stil­stand — en for­nem­mel­se af vakum. Tem­po­et er skru­et ned til chill mode, så sæt — eller læg dig godt til ret­te og tag for dig af retterne.

Sur­vi­ve — Omni­ver­se (Right cli­ck to download)

The Bees — Win­ter Rose (Nico­las Jaar Remix) (Right cli­ck to download)

Max Coo­per — Enve­l­oped (Ori­gi­nal Mix) (Right cli­ck to download)

über­LAB — Liquid Soli­dus (Right cli­ck to download)

über­LAB | Max Coo­per | The Bees | Nico­las Jaar | Sur­vi­ve

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

7 Comments

 1. tom jensen siger:

  Dej­lig god­te-pose — mere tak!

  Der skul­le arbej­des lidt med goog­le inden jeg fandt foto­gra­fen ansvar­lig for billedet:
  http://www.jacobsutton.com/

 2. admin siger:

  Fandt foto­et et sted på net­tet, hvor foto­gra­fen ikke var kre­di­te­ret. Så fedt du lige kun­ne opkla­re, hvem det var :)

 3. Alex siger:

  So hap­py to find your blog! and goog­le trans­la­tion with it! It must trans­la­te well, becau­se you wri­te beautifully!

 4. admin siger:

  Thanks Alex! I’m glad goog­le trans­la­te is doing an ok job trans­lat­ing :) If you wan­na get upda­tes from Musik Mig Blidt auto­ma­ti­cal­ly feel free to join the Face­book group or the rss feed ;)

 5. Lucasini siger:

  Jaar is the sizzl! Love it, I did­n’t know this song!

 6. admin siger:

  Well, now you do ;)

 7. Lucasini siger:

  yes inde­ed! do you know ‘enco­re’ ? ano­t­her gre­at one (that’s not so well known i think)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!