Nanome

13 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

nanome

Sof­fie Vimo­se, som sid­ste år spil­le­de på Roskil­de Festi­vals Apol­lo-sce­ne, har skif­tet kunst­ner­navn til Nanome.

Nav­neskif­tet mar­ke­rer ikke et skif­te i for­hold til det musi­kal­ske udtryk, som man måske kun­ne tro. Nav­neskif­tet giver sim­pelt­hen blot Sof­fie mere per­son­lig og kunst­ne­risk fri­hed og inklu­de­rer i høje­re grad hen­des band.

På det før­ste num­mer under det nye kunst­ner­navn er Sof­fie Vie­mo­se til­ba­ge med sin bevæ­gen­de, nor­disk­klin­gen­de og kni­tren­de electronica-signatur.

Cave lyder Sof­fie lidt som den kvin­de­li­ge udga­ve af James Bla­ke. I hvert fald for­mår hun lige­som sin bri­ti­ske kol­le­ga at få det abso­lut mak­si­ma­le ud af auto-tune­ren — et værk­tøj jeg ellers har et anstrengt for­hold til, da det i min optik enten øde­læg­ger en flot vokal eller dæk­ker over en dår­lig. Det er ikke til­fæl­det her. Sof­fie bru­ger auto-tune­ren sub­tilt og til at frem­hæ­ve den frem­med­gjort­hed, num­me­rets lyrik gem­mer på. Sof­fie taler direk­te til mine tåre­ka­na­ler. Resul­ta­tet er med andre ord meget rørende.

Nano­me — Cave

 

Den dan­ske electro­ni­ca-pio­ner Opi­a­te har des­u­den lavet et vir­ke­lig fedt remix, som kan down­lo­a­des gratis.

Nano­me — Cave (Opi­a­te Rework)

 

Se det­te ind­læg for mere Nano­me (Sof­fie Viemose).

 

Nano­me | Facebook
Nano­me | Soundcloud
Sof­fie Vie­mo­se | Wimp
Sof­fie Vie­mose | Spotify
Sof­fie Vie­mo­se | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!