Roskilde Rising 2012: Soffie Viemose

4 jul 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Roskil­de Festi­vals warm-up dage er i fuld gang, og Musik Mig Blidt har været til en hånd­fuld udmær­ke­de Roskil­de Rising koncerter.

Søn­dag impo­ne­re­de især unge dan­ske Sof­fie Vie­mo­se på Apol­lo Count­down sce­nen med sine melan­kol­ske, halv­dy­stre og mini­ma­li­sti­ske elek­tro­ni­ske kom­po­si­tio­ner og ind­træn­gen­de og længsels­fuld vokal.

Musik­ken er måske ikke den mest oplag­te til sol og som­mer, men som lydtæp­pe til efter­års- og vin­ter­da­ge­ne er den per­fekt. De man­ge små elek­tro-kni­tren­de og bob­len­de lyde ska­ber end­da asso­ci­a­tio­ner til den fan­ta­sti­ske lyd af fod­af­tryk i sne.

Roskil­de skal have ros for at tur­de væl­ge en ung rela­tiv ukendt kunst­ner, hvis musik ikke lige­frem har­mone­rer med den udpræ­ge­de fest­stem­ning, som ellers præ­ger festi­va­lens warm-up dage (selv­om Vie­mo­se dog hav­de far­vet sit hår pink hår til lej­lig­he­den!). På trods af lidt tek­ni­ske pro­ble­mer var kon­cer­ten for den del af publi­kum som lyt­te­de til musik­ken på musik­kens egne præ­mis­ser en dej­lig og ved­kom­men­de oplevelse.

Det num­mer, der live såvel som i ind­spil­let ver­sion impo­ne­re­de mig mest, var det nye­ste num­mer — sing­len To The Woods:

 

Også num­me­ret Gift fra Ep’en uden navn fra 2011 er værd at tjek­ke ud:

 

Roskil­de Festi­val inter­viewe­de en glad og til­freds Sof­fie efter hen­des kon­cert. Her kan du også høre bider af, hvor­dan To The Woods lød live:

Roskil­de 2012: Sof­fie Vie­mo­se from Bif­rost Pro­ductions on Vimeo.

 

Du bør også tjek­ke den stem­nings­ful­de musik­vi­deo ud til To The Woods:


Der skul­le kom­me en fuld­læng­de album fra Sof­fie Vie­mo­se i løbet af sep­tem­ber 2012. Hold øje med det.

 

Sof­fie Vie­mo­se | Spotify

Sof­fie Vie­mo­se | Soundcloud

Sof­fie Vie­mo­se | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!