Nanna Schannong – The day we told ourselves: Everything is going to be alright! (EP)

9 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Basic RGB

Tilbage i april var jeg helt oppe at ringe over Nanna Schannongs første singleudspil Eve­ryt­hing Seems Nicer in the Dark, og nu er EP’en med den optimistiske lange titel The day we told ourselves: Everything is going to be alright! endelig landet. EP’en er ind­spil­let i Aar­hus Lydstu­die sam­men med Kenn Hede­gaard Eskild­sen (Dad Rocks!, Lyd­mor, The Bro­ken Beats) og udgi­ves på hen­des eget pla­de­sel­skab Tipsy Teen Records. Johan Kruse fra MMB-yndlingsbandet Navneløs har endvidere hjulpet til med tilblivelsen.

Heldigvis lever den til fulde op til mine høje forventninger!

Det er en meget modig debut synes jeg, hvor man tydeligt fornemmer, hvordan Nanna tålmodigt har givet sangene tid til udvikle sig i den retning og i det tempo, som de har krævet for at nå deres “naturlige form” og fungere på egne præmisser. Et godt eksempel herpå er første nummer We woke Up, som i de første par minutter bygges op af støjflader og en stadig mere insisterende tromme, inden nummeret begynder at finde sin melodi med hjælp fra guitarakkorder for endelig halvvejs at introducere Nannas vokal.

Her er ingen hastværk, men det betyder ikke, at man keder sig. Det betyder blot, at sangene generelt bygges langsomt men sikkert op i spændet mellem et stille søgende og mere bombastisk, støjende og målrettet udtryk. Sangene sniger sig langsomt ind under huden på én, glider umærkeligt over i hinanden og giver en helhedsoplevelse som er svær lige sådan umiddelbart at ryste af sig.

Medvirkende til denne effekt, er nok også det faktum at EP’en er indspillet live.

”Vi var enige om, at det hele skulle ind­spil­les live, der var lige­som mere på spil, hvis vi gjorde det på den måde. Pla­den er også ble­vet mere lar­mende, end vi først havde plan­lagt, men mange af tin­gene er duk­ket op løbende og vi er nået frem til en meget intu­i­tiv og sam­men­hæn­gende lyd. Vi ville gerne frem­pro­vo­kere de små fejl og detal­jer der opstår, når man kaster sig selv ud på dybt vand – de små ting som også gør musik­ken levende”, for­tæl­ler Nanna om processen.

Nanna pressebillede 2

Foto: Alexander Bak Sagmo & Madeleine Bak Sagmo

EP’en afspejler ifølge Nanna den konstante søgen efter mening i en verden, der langsomt glider fra hinanden og musikken er inspireret af elementer fra både post-rocken, indie rock og minimalistisk popmusik. Og Nanna fortæller, at bl.a. musikeren Jack White har haft stor indflydelse på lyden. ”Jeg kan godt lide tanken om, at solisten er lige så meget en del af bandet, som resten og at det ikke altid er vokalen der skal være i fokus”

Nanna Schannong har fundet frem til et udtryk, der på mig virker intimt og personlig. Det gælder hendes lyd såvel som hendes tekster. Den stadigt fragmenterede verden hun oplever, materialiserer sig i temakontrasterne håb og fortvivlelse samt fremmedgørelse og samhørighed. Som i f.eks. Little Warriors, hvor hun synger:

A leaf foresees its own fall and freeze by the edge
like a spider gone lost it’s stuck in its selfspun web
a salty drop desperately tries to slow down
fighting storms and cold it’s stuck in an old cliché
But I’ll find a place where we can float

Eller i We Woke UP:

Remember you wondered if your lonelines would ever stay the same
 Now you are sinking because of those who brought on you all the pain
Tired and broken you are watching as your fingers turn to dust
Waiting for what’s lost
We woke up as lost as we’ll remain
We woke up as broke as we’ll remain
We woke up the lovers we’ll remain

Nanna Schannongs vokal er ikke decideret stor, men den rummer en kombination af sødme, skrøbelighed og omsorgsfuldhed, der rører noget dybt i mig. Jeg føler mig taget nænsomt i hånden rundt i hendes verden, som om hun vil vise mig noget, der for hende er værdifuldt og vedkommende. Og netop derfor bliver det også vedkommende for mig som lytter.

 

Oplev Nanna Schannong live følgende steder i efteråret:

11/9: Dome Of Visions release(Aar) m. Navneløs
14//9: Lydhaven Festival, Aarhus
17/9: Drivhuset, Skive
20/9: KB18, KBH

 

Nanna Schan­nong | Home­page
Nanna Schan­nong | Face­book
Nanna Schannong | Soundcloud
Nanna Schan­nong | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply