Mint Julep

1 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bag Mint Julep står Keith Ken­niff, som er jeg tid­li­ge­re har skre­vet et langt ind­læg om. Keith Ken­niff kom­po­ne­rer musik under man­ge nav­ne og ope­re­rer gen­re­mæs­sigt i spæn­de­fel­tet mel­lem ambi­ent, neoklas­sisk, elek­tro­nisk og sho­e­ga­ze. Men fæl­les er, at hans musik ram­mer en ner­ve af ren­dyr­ket melan­ko­li og reflek­siv drøm­men­de karak­ter, som gør ham til en af mine sto­re helte.

Mint Julep er et pro­jekt med hustru­en Hol­lie, og for­ny­lig udsend­te par­ret en ny EP med nav­net Adorn.

EP’en inde­hol­der en ny ver­sion af num­me­ret Aristea, som er mere elek­tro­nisk og pop­pet. Jeg kan nok bed­re lide ori­gi­na­len, men den nye ver­sion er hel­ler ikke dår­lig. Hvil­ken fore­træk­ker du?

Mint Julep — Arristea (Adorn, 2011)

1‑mint_ju­lep-arristea

Mint Julep — Aristea - (Songs About Snow, 2008) (Down­lo­ad)

Mint Julep — Aristea

Hør/download hele EP’en på Mint Juleps Bandcamp for $3.


Par­ret har også et andet pro­jekt med det lige­frem­me navn “Hol­lie and Keith Ken­niff”  under opsej­ling, som lyder mindst lige så spændende!

Tjek 3 pre­views ud med Hol­lie Ken­nif­fs smuk­ke svæ­ven­de stem­me, svøbt ind i mas­ser af læk­ker rum­klang. Det gør mig i den grad ivrig efter at høre mere! 

Mint Julep | Myspace

Mint Julep | Bandcamp

Keith Ken­niff | Homepage/shop


 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!