Mint Julep, Helios & Keith Kenniff

10 apr 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Efter en læn­ge­re pau­se fra blog­gen pga. kær­lig­heds­kva­ler og døds­fald i fami­li­en er jeg nu så småt til­ba­ge i blogs­fæ­ren. Den­ne gang skal det hand­le om Keith Ken­niff, som laver musik under fle­re navne.

Ét af dem er Mint Julep, der består af Keith Ken­niff og hans kone Hol­lie Ken­niff. Jeg opda­ge­de duo­en, for­di jeg godt kan lide Heli­os, som er et af Keit­hs enmand­spro­jek­ter, og Mint Julep var sjovt nok en af Heli­os’ Mys­pa­ce venner.

Gen­re­mæs­sigt er vi nok engang ovre i sho­e­ga­zing og en snært af post rock — men nok snak. Lyt selv.

Mint Julep — Answers Come Last (Songs About Snow, 2008)

Mint_Ju­lep-Answer­s_Co­me_Last

Mint Julep — Aristea (Songs About Snow, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/mint-julep-stay.mp3|titles=Mint Julep — Aristea]

Mint Julep — Cher­ry Radio (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Mint-Julep-Cherry-Radio.flv.mp3|titles=Mint Julep-Cher­ry Radio]

Mint Juleps andet album kom­mer sene­re i år og kom­mer til at hed­de Save Your Sea­son.

Hvis man er til drøm­men­de ambi­ent, elek­tro­nisk musik med kni­tren og smuk­ke guitar/klaver klan­ge, så anbe­fa­ler jeg også Heli­os på det var­me­ste. Her er et par smagsprøver.

Heli­os — Hope Val­ley Hill (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/01-Hope-valley-hill.mp3|titles=01 Hope val­ley hill]

Heli­os — Back Light (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/05-Backlight.mp3|titles=05 Back­light]


Keith Ken­niff har også en mys­pa­ce kanal, hvor han bare hed­der sit egen navn. Her er hans vokal og gui­ta­ren et mere bæren­de ele­ment i musik­ken. Det vir­ker dog mest som fore­lø­bi­ge skit­ser, da num­re­ne er ret korte.

Keith Ken­niff — The Fine­st Examp­le (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-The-Finest-Example.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-The Fine­st Example.flv]

Keith Ken­niff — For You (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-For-You.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-For You.flv]

Keith Ken­niff — Soft Col­la­red Neck (Lav kvalitet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-Soft-Collared-Neck.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-Soft Col­la­red Neck.flv]

Hvis du kan lide noget af det, du har hørt, har Keith Ken­niff sin egen Webs­hop, hvor du hand­ler direk­te med ham. Da jeg køb­te min Mint julep cd, var der ved­lagt et kort, hvor der stod at han håbe­de, jeg vil­le nyde hans musik — det må da siges at være en per­son­lig han­del! Me like!

Her­un­der har jeg listet alle hans Mys­pa­ce pro­fi­ler, så du selv kan tjek­ke dem ud, jeg ikke har omtalt her.

Mint Julep | Myspace

Heli­os | Myspace

Keith Ken­niff | Myspace

Gold­mund | Mys­pa­ce

Unse­en | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!