Max Cooper — Woven Ancestry (Remixes)

3 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

inhuman

Efter at have udgi­vet et hav af EP’er, sing­les og remxies udkom Max Coo­pers debutal­bum tid­li­ge­re i år. Album­met med tit­len Human var pak­ket med smukt væve­de detal­je­ri­ge kryds­nin­ger mel­lem for­skel­li­ge gen­rer som tech­no, deep hou­se, glitch, nyklas­sisk, ambi­ent og electro­ni­ca. Tit­len Human er ikke til­fæl­dig. Max Coo­per for­sø­ger nem­lig at ska­be en meget orga­nisk lyd trods bru­gen af maski­ner — en slags art elek­tro­nisk musik hvor com­pu­te­ren — eller robot­ten om du vil, er trængt i bag­grun­det af men­ne­ske­lig var­me og tilstedeværelse.

For­ny­lig udkom så to EP’er — Inhu­man One og Two med sam­let 5 remixes og et exten­ded mix. To af num­re­ne er jeg helt alde­les for­gabt i, så dem vil jeg dele med dig kære læser.

Det er num­me­ret Woven Ance­s­try (åbnings­num­me­ret på Human), der har fået to for­skel­li­ge remixes fra hen­holds­vis Olaf Stuut og Lusi­ne. Beg­ge får mig ud i øregasme!

Olaf Stuut remixet åbner sig lang­somt over 10 minut­ter og afslø­rer fle­re og fle­re far­ve­strå­len­de lag, der dan­ser ind og ud af hin­an­den som en hvirvelvind.

Max Coo­per — Woven Ance­s­try (Olaf Stuut Remix)

Olaf Stuut har skre­vet en inter­es­sant lil­le tekst om tan­ker­ne bag remixet:

The ori­gi­nal real­ly spo­ke to me becau­se of the bril­li­ant use of acoustic instru­ments, Max used the tra­di­tio­nal instru­ments to turn it into a psy­che­de­lic ambi­ent pie­ce. The first time I liste­ned to it, it imme­di­a­te­ly inspi­red me to chop it up and turn it all aro­und. I always try to real­ly honor the ori­gi­nal by making the remix hig­hly recog­nizab­le but also make somet­hing total­ly new with it. In my own music I am always pret­ty focu­sed on har­monies so the beau­ti­ful melo­di­es in ‘Woven Ance­s­try’ made it very easy for me to work with.

So I kept true to the chords and added my per­so­nal fla­vor to it. The tim­ing on the other hand was a big­ger chal­len­ge, after a coup­le of hours of cut­ting and pasting I came to a result that was somet­hing I could work with. I cho­se to take a triplet appro­ach to give the tra­ck a laid­ba­ck feel and still give it a dan­ceab­le tem­po, wit­hout making the melo­di­es too cha­o­tic and rus­hed. The main idea was to keep the tra­ck orga­nic; I used acoustic drums, a fret­less bass and my own voi­ce to give it a more human feel. I added the somewhat haun­ting pads to make a nice con­trast betwe­en the rhyt­h­mi­cal har­ps, kora’s and cello’s Max used so well.

The tra­ck beca­me a long and stret­ched pie­ce, in the hope it would be a small jour­ney, just like the ori­gi­nal. I hope you like it, enjoy!”

 

Lusi­ne remixet har en mør­ke­re toning i kraft af dens mere lavfre­kven­te og bro­de­ren­de synth-bas:

Max Coo­per — Woven Ance­s­try — Lusi­ne Remix

 

Du får også lige ori­gi­na­len og en anden favo­rit fra Human:

Max Coo­per — Woven Ancestry

 

Max Coo­per — Empyrean

 

Hvis du er ble­vet hoo­k­ed, så kan du i øvrigt søge på Max Coo­per til høj­re i top­pen til høj­re og fin­de mere fra ham på Musik Mig Blidt!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!