Lydmor — Orange (eksklusivt på Musik Mig Blidt)

28 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lyd­mor er klar med sit debut album A Pile Of Emp­ty Tapes d. 7. Maj, og i den for­bin­del­se har jeg eks­klu­sivt fået lov at dele tra­ck­et Oran­ge med jer inden udgivelsen.

Lyd­mor er mest kendt for sine elek­tro­nisk fun­de­re­de kom­po­si­tio­ner, så det er lidt over­ra­sken­de at Oran­ge mesten­dels er aku­stisk, med kla­ver og Jen­nys vokal som de domi­ne­ren­de vir­ke­mid­ler. Num­me­ret er i stil med den aku­sti­ske udga­ve af Lamp­post Light, som jeg tid­li­ge­re har omtalt i begej­stre­de ven­din­ger og til­skrev mere inti­mi­tet end den elek­tri­ske ori­gi­nal udga­ve, net­op i kraft af sin aku­sti­ske skæ­ren ind til benet.

Oran­ge star­ter ud et lydtæp­pe af en silen­de men blid regn der trom­mer mod tag, jord og klir­ren­de gen­stan­de, som sad man inden­for i et telt i, med opva­sken fra gårs­da­gens mid­dag stå­en­de ude for­an tel­tet. Meget sen­som­mer­hyg­ge­ligt. Kla­ve­ret intro­du­ce­rer her­ef­ter en ryt­misk val­set melo­di som Jen­nys vokal snart stem­mer i på legen­de og lystig vis. Et elek­trisk orgel slut­ter sig til i den sid­ste tred­je del i nær­mest Yann Tier­sen’sk for­stand (Amélie). Til lyden af den sam­me regn, som har lig­get i bag­grun­den hele tiden, ebber den sid­ste kla­ver­to­ne ud.

Lyd­mor — Orange

Lyd­mor — Orange

Tek­sten er let skizof­ren, især koblet med den lysti­ge grundt­o­na­li­tet. Der ind­le­des f.eks. med noget i ret­ning af:

I would think a bit
I would feel a bit
out of sorts today
I would have to be
oran­ged colored-ly
blus­hing to make way
Not­hing is wrong
I’m just sin­ging the same old song
again and again
But I don’t mind
if it’s good that I for­ce all my friends
to join and sing”

Der er alt­så plads til for­tolk­ning i kraft af de man­ge mod­sæt­nin­ger og tom­me pladser.

Alt i alt er Oran­ge et her­ligt char­me­ren­de og tve­ty­digt num­mer, der med få mid­ler impo­ne­rer mig. Der er sket det, at jeg har fået num­me­ret på hjer­nen, og for en gangs skyld er det dejligt!

Lyd­mor hol­der relea­se­fest for A Pile Of Emp­ty Tapes lør­dag den 5. maj på Café Para­dis i Århus .

 

Lyd­mor | Facebook

Lyd­mor | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!