Lydmor

17 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den århu­si­an­ske san­ge­r­in­de Lyd­mor er klar med sit debut album A Pile Of Emp­ty Tapes d. 7. Maj på Copen­ha­gen Records.

Lyd­mor? Bizart navn til en ung pige! Ved ikke helt om jeg synes, det er velvalgt. Måske skal man ven­de sig til det?

Anyway. Lyd­mor, der bærer det bor­ger­li­ge navn Jen­ny Ros­san­der, beskri­ver selv sin musik som ung­doms-solo-elek­tro­nisk-sin­ger-songwri­ter-chil­lout-beat­mu­sik. Ikke helt ved siden af. Lyt til et par numre:

 

Det der for alvor anspo­re­de mig til at skri­ve om Lyd­mor, var den­ne fan­ta­stisk smuk­ke aku­sti­ske ver­sion af num­me­ret Lamp­post Light, som i mine ører over­går ori­gi­na­len, for­di den i for­hold til ori­gi­na­lens mere let­be­ne­de udtryk rum­mer mere nær­vær og for­mid­ler san­gens ibo­en­de følel­ser med mere kraft. Hvad synes du? Er du enig?

 

Lyd­mor kan bl.a. ople­ves føl­gen­de ste­der i for­å­ret 2012:

To. 19. Apr. – Aar­hus, TRAIN
Lø. 21. Apr. – Køben­havn, RUST
To. 26. Apr. – Roskil­de, GIMLE
Lø. 28. Apr. – Oden­se, KANSAS CITY
Fr. 04. Maj. – Gre­ve, PORTALEN
Lø. 12. Maj. – Her­ning, FERMATEN

 

Lyd­mor | Facebook

Lyd­mor | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!