Low Roar — I’ll Keep Coming

16 nov 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Low Roar

Low Roar stod bag et af de mest røren­de albums i 2011 (læs mit indæg om det her). Man­den bag, Ryan Joseph Kara­zija, har den kla­re­ste, uskylds­re­ne stem­me du kan fore­stil­le dig. Den synes at skæ­re ind til hjer­tet så nemt som papir bry­der hudens over­fla­de og har noget ekstremt hjem­sø­gen­de over sig, der bli­ver hjul­pet godt på vej af en mas­siv rumklangseffekt.

Nu er Low Roar klar med før­ste smags­prø­ve fra det kom­men­de andet album, der skul­le være tæt på fær­dig­gjort. Voka­len er her min­dre hjer­teskæ­ren­de og truk­ket i bag­grun­den til for­del for ryt­mi­ske ele­men­ter og et mere elek­tro­nisk stø­jen­de lydtæp­pe. Des­u­den får han hjælp fra Sil­la fra Múm og María fra Amiina.

Low Roar — I’ll Keep Com­ing (Right cli­ck to download)

LOW ROAR I’ll Keep Com­ing from Rakel Jons­dot­tir on Vimeo.

 

Mens vi ven­ter på at resten af album­met lan­der, kan vi jo pas­sen­de sam­le lidt op på Low Roars akti­vi­te­ter i mel­lem­ti­den. Han har nem­lig flit­tigt lagt gode sager, der ikke har fået nogen offi­ci­el udgi­vel­se ud på sin soundcloud profil.

Her har du den kas­se­re­de demo af Give Up med en mere aku­stisk til­gang og måske mere håbe­fuld stemning.

Low Roar — Give Up (scrap­ped version) 

 

Idi­ot er en B‑side fra debutalbummet.

Low Roar — Idi­ot (B‑side, incomplete)

 

Help Me med percus­sion, der end­te med at bli­ve fjer­net i num­me­rets ende­li­ge version.

Low Roar — Help Me (Spe­ci­al Version)

 

Rol­ling Over i høje­re toneart:

Low Roar — Rol­ling Over (high demo) SPECIAL EDITION

 

Drea­mer er et num­mer som Ryan skrev efter udgi­vel­sen af debu­ten, men som har sam­me vibe.

Low Roar — Dreamer

 

Der­u­d­over har Ryan hyg­get sig med at dele nog­le cover­san­ge, der med få vir­ke­mid­ler kry­ber under huden på én.

Tra­ck­li­ste:

1. Low Roar — John way­ne gacy jr (Sufjan Ste­vens cover)
2. Low Roar — Phila­delp­hia (Neil Young — live acoustic cover)
3. Low Roar — Jed the huma­noid (Gran­dad­dy Cover)
4. Low Roar — Long Long Long ( The Beatles/George Har­ri­son cover)
5. Low Roar — Fog (Radio­he­ad cover)
6. Low Roar — Neig­h­bor­hoods #1 (tun­nels) (Arca­de Fire Cover)
7. Low Roar — Dan­cing In The Dark (Bru­ce Springs­te­en casio cover)
8. Low Roar — I’m on Stand­by (Gran­dad­dy cover)
9. Low Roar — Take Care (Beach Hou­se rough draft cover)

 

Low Roar | Spotify
Low Roar | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!