Low Roar

21 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ryan Joseph Kara­zi­ja, man­den bag Low Roar, flyt­te­de fra San Fran­ci­sco, Cali­for­ni­en til Reykjavík på Island. Det­te skif­te var for­bun­det med en svær til­pas­nings­pe­ri­o­de og ensom­hed, som kom­mer musi­kalsk til udtryk på debut­pla­den Low Roar. 

Low Roar befin­der sig et sted i mel­lem Sigur Rós og Thom Yor­ke og dyr­ker på sig egen afdæm­pe­de måde ensom­he­den som den måske ser ud i det rå, men smuk­ke island­ske land­skab.  Her er en ræk­ke san­ge fra titel­de­bu­ten, som du kan give dig hen til. Ikke mindst åbnings­num­me­ret Give Up, som også har en fan­ta­stisk stem­nings­fuld musikvideo.

 

 

 

12 Tonight, Tonight, Tonight by Ryan Kara­zi­ja- LOW ROAR

Tonight, Tonight, Tonight kan down­lo­a­des via Bandcamp:

 

Becau­se We Have To … by Ryan Kara­zi­ja- LOW ROAR

 

Becau­se We Have To (vox only) by Ryan Kara­zi­ja- LOW ROAR

 

Du kan strea­me hele album­met på den dej­li­ge musikpor­tal Gog­oy­oko eller via Spo­ti­fy (link i bun­den af indlægget).

 

 

Low Roar | Spotify

Low Roar | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!