Low Roar — Breathe In

14 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

eee6488b0419c9dd92a42440f7b303021

Low Roar er klar med anden smags­prø­ve fra det nye album, der skul­le lan­de engang til sommer.

Bre­at­he In er let, luf­tig og som sæd­van­lig med en klar æte­risk kva­li­tet i sit udtryk, der nær­mest kær­teg­ner dine trom­me­hin­der. Piger­ne fra den island­ske stry­ger­sek­stet Ami­i­na, der bl.a. har arbej­det sam­men med lands­mæn­den­de Sigur Rós, bidra­ger med svæ­ven­de stry­ge­re, mens Ryan Joseph Kara­zija selv står for aku­stisk fin­ger­spil og sin smuk­ke rene vokal. I det fjer­ne anes også let bul­dren­de trom­mer som for at under­stre­ge en under­lig­gen­de alvor, som num­me­ret måske også rummer?

Det­te skul­le i øvrigt være en ander­le­des ver­sion af san­gen, end den som ender på album­met til sommer.

 

Mis­se­de du før­ste tea­ser fra det kom­men­de album? Så tun ind her og bliv musi­kalsk beri­get! I ind­læg­get kan du også lyt­te til en mas­se uud­gi­ve­de demo­er og coversange.

 

Low Roar | Spotify
Low Roar | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!