LEW — Keep Me Going

29 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

lew

Så er der mere ny musik fra den dan­ske hoved­stad! LEW, aka san­ger og gui­ta­rist Sara Lewis Søren­sen, udgi­ver sin debut-EP Dren­ched In Night til efter­å­ret 2013 på pla­de­sel­ska­bet 20thirteen Records

Keep Me Going er en smags­prø­ve på, hvad vi kan ven­te os. Det er en sang med en høj grad af nær­vær for­mid­let gen­nem Saras sjæl­ful­de vokal, de bøl­gen­de og ris­len­de gui­ta­rer og de rul­len­de beats.

I det hele taget er der mas­ser af dyb­de at spo­re i et bro­get, stø­vet og detal­je­rigt lyd­bil­le­de, der slår bro mel­lem føl­somt sin­ger-songwri­ting og stø­jen­de pop og rock.

Keep Me Going kun­ne godt være en sang, der figu­re­re­de i en moder­ne western!

LEW — Keep Me Going

 

Den kom­men­de EP er ind­spil­let, arran­ge­ret og pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Rosa Lux, Anders Wal­lin, Anders Holst, Jakob Høy­er og Rune Borup. Den inde­hol­der num­re, der har et mere elek­tro­nisk præg, men det må du ven­te med at høre til EP’en udkom­mer til efteråret!

 

LEW | Homepage
LEW | Soundcloud
LEW | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!